Finalizare Studii

 

 

 
SUSȚINERE EXAMEN DE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022
 

 CALENDARUL SUSȚINERII EXAMENULUI DE DIPLOMĂ - SESIUNEA SEPTEMBRIE

AGRICULTURĂ   -  05.09.2022   ORA  8:00     -  scris – sala E 24
AGRICULTURĂ   -  05.09.2022   ORA  10:30   -  oral – sala E 24
I.M.R.T.C.            -  05.09.2022   ORA  8:00     -  oral – sala E 34
 

 CALENDARUL SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE - SESIUNEA SEPTEMBRIE

D.M.E.T.      -   16.09.2022   ORA  8:00   -  oral – sala E 34 
I.P.M.          -   16.09.2022   ORA  8:00   -  oral – sala E 24

 

REZULTATELE EXAMENELOR DE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA IULIE 2022

Examene de licenţă

Examene de disertaţie

 

 
SUSȚINERE EXAMEN DIPLOMĂ ŞI DISERTAŢIE - ANUL UNIVERSITAR 2021-2022
 

 CALENDARUL SUSȚINERII EXAMENULUI DE DIPLOMĂ - SESIUNEA IULIE

AGRICULTURĂ   -  18.07.2022   ORA  8:00    -  scris – sala E 24
AGRICULTURĂ   -  19.07.2022   ORA  8:00    -  oral – sala E 24
I.M.R.T.C.              -  18.07.2022   ORA  8:00    -  oral – sala E 34
 

 CALENDARUL SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE - SESIUNEA IULIE

D.M.E.T.      -   15.07.2022   ORA  8:00   -  oral – sala E 34 
I.P.M.           -   15.07.2022   ORA  8:00   -  oral – sala E 24
 

Cerere temă examen finalizare studii licenţă

Propuneri teme lucrare de diploma Agricultură
Propuneri teme lucrare de diploma IMRTC
 

Cerere temă examen finalizare studii masterat

Propuneri teme disertaţie Agricultură durabilă
Propuneri teme disertaţie DMET
Propuneri teme disertaţie IPM

 

CALENDAR SUSȚINERE EXAMEN DIPLOMĂ ŞI DISERTAŢIE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
M.I.A.I.A.
I.E.D.M.
AGRICULTURĂ
AGRICULTURĂ
A.A.C.D.M.E.T.
I.P.M.
- 13   septembrie 2021   ORA  12:00  - Sala E24
- 13   septembrie 2021   ORA  10:00  - Sala E24
- 13   septembrie 2021   ORA  09:00   - scris - Sala E34
- 13   septembrie 2021   ORA  11:00   - oral - Sala E34
- 17   septembrie 2021   ORA  10:00  - Sala E34
- 17   septembrie 2021   ORA  09:00  - Sala E34
 
REZULTATELE EXAMENELOR DE FINALIZARE STUDII - SESIUNEA IULIE 2021

Examene de licenţă

Examene de disertaţie

EXAMENELE DE FINALIZARE STUDII SESIUNEA IULIE 2021

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DE LICENŢĂ 4 ANI:

 • Foile de lichidare se vor ridica de la secretariatul facultății în ziua predării proiectului de diplomă.
 • Data de predare a proiectului de diplomă este     09 iulie 2021.
 • În acelaşi timp cu proiectul de diplomă se vor preda:
 • foaia de lichidare completată,
 • cererea de înscriere la examenul de diplomă,
 • două fotografii color 3/4.
 • Tema proiectului de diplomă, referatul şi declarația de plagiat vor fi prinse în proiectul de diplomă.

ÎN ATENŢIA ABSOLVENŢILOR DE MASTER:

 • Foile de lichidare se vor ridica de la secretariatul facultății în ziua predării lucrării de disertaţie.
 • Data de predare a lucrării de disertaţie  este         08 iulie 2021
 • În acelaşi timp cu lucrarea de disertaţie se vor preda:
 • raportul antiplagiat,
 • foaia de lichidare completată,
 • cererea de înscriere la disertaţie.
 • Tema lucrării de disertaţie şi referatul vor fi prinse în lucrare.
CALENDARUL EXAMENELOR DE FINALIZARE STUDII LICENȚĂ ȘI MASTERAT iulie 2021
Finalizare studii licență iulie 2021
 

FINALIZARE STUDII ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Cererile de  solicitare a temei, pentru examenul de finalizare studii de licenţă şi masterat, se depun la secretariatul facultăţii începând din 9.11.2020 până în 18.12.2020. 
Modelul de cerere şi tabelele cu temele se găsesc pe site-ul facultăţii, sectiunea studenţi, finalizare studii. 
Cererea, completată şi semnată de  student şi de îndrumător, va fi depusă la secretariatul facultăţii în perioada 9.11.2020 până în 18.12.2020, de luni până joi între orele 12:00-14:00.
 
Finalizare studii licență
 
Finalizare studii masterat
 
 
 

ANUNȚ IMPORTANT: 

Studenții integraliști din anii terminali, licență, pot depune cerere la Secretariat, către domnul Decan, pentru mărire de notă, pe data de 8 Iulie. Reexaminările pentru mărire de notă se pot programa în perioada 11-12 Iulie.
 
Finalizare studii licență
 
Finalizare studii masterat

Contact

Adresă: Calea Călărașilor nr. 29, 810017, Brăila
Telefon: 0374 652 572
Fax: 0374 652 572
E-mail: secretariat.ingbr @ugal.ro, decanatbr @ugal.ro
Coordonate GPS: 45°16'02.4"N 27°58'23.5"E