Centrul de Cercetare și Consultanță Agronomică și Mediu „Lunca” (CCCAM Luncafuncționează în cadrul Departamentului Mediu, Inginerie Aplicată și Agricultură al Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila.

Activitatea centrului CCCAM Lunca se desfaşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul fundamental Ingineria resurselor vegetale și animale, având ca direcții de cercetare-dezvoltare, printre altele, elaborarea unor cercetări fundamentale și aplicative cu impact în domeniul protecției mediului și dezvoltarea de noi tehnologii și echipamente, asigurarea calității prin elaborarea, dezvoltarea și promovarea activităților specializate de auditare, agrementare tehnică, inspecție tehnică și încercări de laborator în domeniul protecției mediului pentru asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climatice, în contextul integrarii europene și mondiale. Centrul oferă servicii de consultanță în vederea obținerii unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Activitățile de cercetare realizate în cadrul centrului CCCAM Lunca sunt conexe obiectivelor din Strategia Cercetării - Dezvoltării - Inovării (CDI) 2016 - 2020.

Centrul de Cercetare și Consultanță Agronomică și Mediu „Lunca” (CCCAM Lunca)

Raport de activitate 2021

 

Contact

Adresă: Calea Călărașilor nr. 29, 810017, Brăila
Telefon: 0374 652 572
Fax: 0374 652 572
E-mail: secretariat.ingbr @ugal.ro, decanatbr @ugal.ro
Coordonate GPS: 45°16'02.4"N 27°58'23.5"E