Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila

Viitorul aparține tehnologiei. Vino să devii inginer!
Image

De ce facultatea noastră?

În anul 1990 se înfiinţează la Brăila - Facultatea de Inginerie Brăila ca unul din cele 16 nuclee universitare dezvoltate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în oraşul Galaţi şi prima extindere a universităţii în alt oraş.

Facultatea preia coordonarea academică şi administrativă a secţiei de subingineri seral ce şi-a început activitatea la Brăila din anul 1974 sub coordonarea Facultăţii de Mecanică Galaţi şi a catedrelor de specialitate ale universităţii. În anul 1990, odată cu dezvoltarea învăţământului de zi, învăţământul seral a intrat în lichidare, ultima promoţie finalizând studiile în anul 1994.

NOI AM ALES DEJA, ACUM este rândul TĂU!

De ce să alegi Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila!

LICENȚĂ - Ofertă educațională și informații despre admitere și înscrieri - iulie si septembrie 2024

MASTERAT - Ofertă educațională și informații despre admitere și înscrieri - iulie si septembrie 2024

Aula Edmond Nicolau - Modelare si animatie 3D

Facultatea de Inginerie și Agronomie Brăila - Tur virtual

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Proiect ROSE - STUDENSTAY

Image
Grup țintă:
240 studenți din anul I (licență) ai Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila (80 studenți/an)

Obiectivul general al proiectului consta in determinarea unui numar cat mai mare de studenti să-şi finalizeze studiile universitare de licenta şi să beneficieze de o pregătire performantă secondată de programe de coaching şi dezvoltare personală, de îndrumare şi sprijin (tutorat), de consiliere profesională şi orientare în carieră, de dezvoltarea competențelor socio – emoționale, de vizite de studii, etc.

Obiectivul specific1 - Consilierea şi orientarea în carieră
Consilierea se va efectua în grup şi individual pentru fiecare student de către Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi şi al Departamentului de Consiliere şi Orientarea în Carieră a Studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie și Agronomie din Brăila.

Obiectivul specific 2 - Realizarea de activităţi de coaching şi dezvoltare personală
 Pentru atingerea acestui obiectiv specific, se vor implica cadre didactice (psihologi) din cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi care vor desfăşura activităţi de dezvoltare personală cu studenții din grupul ţintă, urmărind identificarea şi consolidarea unor aptitudini personale necesare profesiei de inginer, dar și dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale acestora.

Obiectivul specific 3 - Dezvoltarea și implementarea unor  programe remediale

Pentru fiecare grupă de studenți, se va asigura desfășurarea a două cursuri facultative pe an, adică un curs intitulat Aplicații ale chimiei în inginerie și agricultură respectiv un curs intitulat Noţiuni de desen tehnic ...

Contact

Adresă: Calea Călărașilor nr. 29, 810017, Brăila
Telefon: 0374 652 572
Fax: 0374 652 572
E-mail: secretariat.fiabr@ugal.ro
Coordonate GPS: 45°16'02.4"N 27°58'23.5"E