COMISIA PROFESIONALĂ ŞI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Conf. ec. dr. ing. Adrian GOANŢĂ – Decan - responsabil PS IEDM - preşedinte comisie
Conf. dr. ing. Nicuşor DRĂGAN - responsabil PS DMET
Prof. dr. ing. habil.Carmen DEBELEAC – responsabil PS MIAIA/UTC
Prof. dr. ing. habil. Petronela NECHITA– responsabil PS ISBE 
Prof..dr. ing. Cristian SIMIONESCU – responsabil PS IMRTC 
Conf.dr. ing. Dorinel Grigore EFTIMIE – responsabil PS IPM 
S.l. dr. ing. George VOICU– responsabil PS A
Student Dragoş ROTARU
COMISIA PENTRU BAZA MATERIALĂ, ADMINISTRATIV ŞI PROBLEME STUDENŢEŞTI
Conf. ec. dr. ing. Adrian GOANŢĂ – Decan - preşedinte comisie
Conf. dr. ing. Nicuşor DRĂGAN -  Director departament SIM 
Conf. dr.ing. Luiza DASCHIEVICI
Prof. dr. ing. Cristian SIMIONESCU – Director departament MIAA
S.l. dr. ing. fiz. Viorel-Laurentiu CARTAȘ - Prodecan
Studenţi: Adriana-Maria BĂNICĂ, Valentina GORGAN, Dragoş ROTARU
COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
Prof. dr. ing. habil. Silviu Marian NĂSTAC - preşedinte comisie 
Ș.l. dr. ing. fiz.Viorel-Laurentiu CARTAȘ – Prodecan
Conf. dr. ing. Ioana DIACONESCU
Conf. dr. ing. Daniela GHELASE 
Ș.l..dr. ing. Carmen BURTEA
Ș.l. dr. ing. Gabriela CIOROMELE
Studentă Valentina GORGAN
COMISIA DE CALITATE 
Conf. ec. dr. ing. Adrian GOANŢĂ - responsabil PS IEDM - preşedinte comisie
Conf. dr. ing. Nicuşor DRĂGAN - responsabil PS DMET
Prof. dr. ing. habil. Carmen DEBELEAC – responsabil PS MIAIA/UTC 
Prof. dr. ing. habil. Petronela NECHITA – responsabil PS ISBE 
Prof..dr. ing. Cristian SIMIONESCU – responsabil PS IMRTC 
Conf. dr. ing. Dorinel Grigore EFTIMIE – responsabil PS IPM
S.l. dr. ing. George VOICU – responsabil PS Agricultură 
Studentă Adriana-Maria BĂNICĂ
COMISIA DE ETICĂ 
Ş.l. dr. ing. fiz. Viorel-Laurentiu CARTAŞ - preşedinte comisie
Conf. dr. ing. Petru DUMITRACHE 
Conf. dr. ing. Daniela GHELASE 
Conf. dr. ing. Diana MUSCĂ
Conf. dr. ec. Daniela Ecaterina ZECA
Ș.l. dr. ing. Carmen BURTEA
Ș.l. dr. ing. Gabriela CIOROMELE  
Student Dragoş ROTARU