Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice - specializare în profil Ingineria mediului, funcționează din anul 1998. Prima promoție a acestei specializări a finalizat studiile în anul 2003. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2013.

Raportul ARACIS / adresa de înaintare a raportului către UDJG
Misiunea și obiectivele programului de studio
Competențe (profesionale, transversale) și calificări COR
Planul de învățământ actual 2019-2020
Planul de învățământ 2018-2019
Planul operațional de cercetare al programului de studiu
Tematica de cercetare aferenta programului de studiu