Istoric

În anul 1990 se înfiinţează la Brăila - Facultatea de Inginerie Brăila ca unul din cele 16 nuclee universitare dezvoltate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în oraşul Galaţi şi prima extindere a universităţii în alt oraş.

Facultatea preia coordonarea academică şi administrativă a secţiei de subingineri seral ce şi-a început activitatea la Brăila din anul 1974 sub coordonarea Facultăţii de Mecanică Galaţi şi a catedrelor de specialitate ale universităţii. În anul 1990, odată cu dezvoltarea învăţământului de zi, învăţământul seral a intrat în lichidare, ultima promoţie finalizând studiile în anul 1994.

Facultatea şi-a început activitatea cu două catedre de specialitate care funcţionau la Brăila, Catedra de Ştiinţe Fundamentale şi Umaniste (SFU) şi Catedra de Tehnologii Mecanice, Electrice şi Metalurgice (TMEM). Facultatea a funcţionat cu această structură până în anul 1997/1998 când a fost reorganizată pe criterii noi ce trebuiau să servească noilor specializări înfiinţate, autorizate şi acreditate, după cum urmează:

  • 1997-1998 - Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii (ITMC) şi Utilaje tehnologice pentru industria celulozei şi hârtiei( UTICH);
  • 1998-1999 - Ingineria şi managementul lucrărilor de construcții (IMLC) şi Ingieneria sistemelor biotehnice şi ecologice (ISBE) ;
  • 1999- 2000 - Agricultură

Tot în anul univ. 1999 – 2000 se înfiinţează – învătământul de scurtă durată - Colegiul de Institutori – filiala Brăila cu doua specializări – Institutori Limba engleză și Institutori Limba franceză.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 410/2002, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 313 / mai 2002, Facultatea de Inginerie din Brăila figurează cu următoarele specializări în învățământul universitar de zi, de lungă durată, scurtă durată și master:

  • Utilaje pentru construcții, fosta M.U.C., specializare în profil mecanic, specializare autorizată ce funcționează la F.I.B. din anul 1992. Această specializare a primit vizita CNEAA în 1997.Ultima acreditare ARACIS este din anul 2012.
  • Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții, fosta specializare Inginerie tehnologică și mecanizare în construcții(ITMC), specializare înființată în F.I.B. în anul 1997. Prima promoție a acestei apecializări a finalizat studiile în anul 2002.
  • Utilaje și instalații de proces, fosta Utilaj tehnologic pentru industria celulozei și hârtiei - UTICH, specializare în profil mecanic, specializare autorizată provizoriu, ce funcționează la F.I.B. din anul 1997. Prima promoție a acestei specializări a finalizat studiile în anul 2002. Specializarea nu a mai fost rulată din anul 2009.
  • Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice - specializare în profil Ingineria mediului, funcționează la F.I.B. din anul 1998. Prima promoție a acestei specializări a finalizat studiile în anul 2003. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2013.
  • Inginerie economică în domeniul mecanic, fosta Ingineria și managementul lucrărilor de construcții (IMLC) specializare în profil Inginerie economică ce funcționează la F.I.B. din anul 1998. Prima promoție a acestei specializări a finalizat studiile în anul 2003. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2013.
  • Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald (UTPC), specializare în profil Inginerie industrială, specializare acreditată, ce funcționează la F.I.B. din anul 1990, a avut vizita de acreditare în anul 1998. Specializarea nu a mai fost rulată din anul 2009.
  • Agricultură, specializare în profil agricol, autorizată provizoriu ce funcționează la F.I.B. din anul 1999. Prima promoție a finalizat studiile în anul 2004. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2014.

Din anul 2014, în baza Hotărârii nr. 580/2014, publicată în M.O. Partea I nr. 527/16.07.2014, Facultatea de Inginerie Brăila devine Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila.

Despre Facultatea de Inginerie și Agronomie Brăila

Contact

Adresă: Calea Călărașilor nr. 29, 810017, Brăila
Telefon: 0374 652 572
Fax: 0374 652 572
E-mail: secretariat.ingbr @ugal.ro, decanatbr @ugal.ro
Coordonate GPS: 45°16'02.4"N 27°58'23.5"E