Inginerie economică în domeniul mecanic, specializare în profil Inginerie economică ce funcționează din anul 1998. Prima promoție a acestei specializări a finalizat studiile în anul 2003. Ultima acreditare ARACIS este din anul 2013.

Raportul ARACIS / adresa de înaintare a raportului către UDJG
Misiunea și obiectivele programului de studio
Competențe (profesionale, transversale) și calificări COR
Planul de învățământ actual
Planul operațional de cercetare al programului de studiu
Tematica de cercetare aferenta programului de studiu