Decan Conf. ec. dr. ing. Adrian Mihai GOANȚĂ
   
Prodecan Șef lucrări dr. ing. Viorel Laurențiu CARTAȘ