Mecanica Maşinilor şi Echipamentelor Tehnologice (MECMET)

Centrul de Cercetare Mecanica Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice – MECMET a fost costituit ca un centru destinat cercetării științifice, fără personalitate juridică, organizat în cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila a Universității „Dunărea de Jos“ din Galați, Departamentul de Științe Inginerești și Management. MECMET a fost apoi acreditat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, în anul 2004. Centrul de cercetare are ca obiect principal de activitate cercetarea interdisciplinară în domeniile de interes asumate.

Corespondența activității CDI a centrului cu domeniile de specializare inteligentă pentru ciclul strategic 2014-2020 este susținută prin corelarea parțială / totală a strategiei și a temelor de cercetare cu direcțiile specifice domeniilor Energie, mediu și schimbări climatice, respectiv Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Mecanica Mașinilor și Echipamentelor Tehnologice – MECMET

 

Contact

Adresă: Calea Călărașilor nr. 29, 810017, Brăila
Telefon: 0374 652 572
Fax: 0374 652 572
E-mail: secretariat.ingbr @ugal.ro, decanatbr @ugal.ro
Coordonate GPS: 45°16'02.4"N 27°58'23.5"E