Misiune

Activitatea facultăţii este subordonată “Cartei universiate”, adoptată de Senatul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi.

Prima misiune a Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila este de învăţământ si se adresează absolvenţilor de licee din zona de interes Brăila, Galaţi, Buzău, Tulcea, Vrancea, etc., salariaţilor din domeniul tehnico-stiinţific din zonă absolvenţi de liceu, întreprinzătorilor particulari absolvenţi de liceu, etc., care doresc o pregătire universitară în specializările facultăţii, iar a doua misiune este cercetarea stiinţifică si dezvoltarea tehnologică si se adresează cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor în vederea dezvoltării abilităţilor pentru inovare şi dezvoltarea infrastructurii specifice în conformitate cu strategia de cercetare pe termen mediu şi scurt a universităţii.

Domeniile de licenţă (specializările) autorizate sau acreditate la Brăila sunt realizate pe direcţii de pregătire unice în Universitatea din Galaţi, acestea fiind realizate pe specificul industrial, economic si stiinţific al Regiunii de sud-est a Romaniei cat si judeţului Braila, cu sprijinul material al Primăriei, Consiliului Judeţean si Prefecturii Brăila si coordonarea si subordonarea academică a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

a. Misiunea de învăţământ a FIAB s-a manifestat si continuă să se manifeste pe următoarele direcţii:

  • Pregătirea forţei de muncă cu calificare superioară direct din zona de funcţionare a facultăţii în sensul întâmpinării necesităţilor de studiu ale absolvenţilor de liceu, în special a celor ce doresc o calificare în domeniul tehnic, dar nu dispun de resurse pentru părăsirea zonei (financiare, familiale, funcţionale, etc);
  • Calificarea forţei de muncă din zona de interes prin continuare de studii pentru completarea studiilor universitare în domenii înrudite calificării iniţiale a candidaţilor;
  • Perfecţionarea forţei de muncă din zona de interes prin realizarea unor cursuri de calificare sau perfecţionare profesională finanţate de organisme europene prin programe specifice.
  • Calificarea superioară a candidaţilor din zona de interes prin studii de masterat si doctorat pe care FIAB le oferă realizând prin aceasta cresterea prestigiului stiinţific si profesional al zonei de Sud Est a României.

b. Misiunea de cercetare a FIAB s-a manifestat si continuă să se manifeste pe următoarele direcţii:

  • Creşterea potenţialului stiinţific în ceea ce priveste accesarea în zona de sud est a României a unor programe de cercetare stiinţifică de interes major (cercetare dezvoltare, transfer tehnologic, etc),
  • Pregătirea unei structuri de cercetare capabilă să răspundă unor cerinţe comunitare în ceea ce priveste cunoasterea, diseminarea si realizarea procedurilor de asimilare de masini si echipamente în România si respectarea condiţiilor de protecţie a mediului si omului,
  • Asigurarea condiţiilor pentru cercetarea experimentală la solicitarea IMM-urilor cu domeniu de activitate tehnic, în zona de sud est a României.
  • Promovarea inovării în cadrul firmelor mici si mijlocii în ceea ce priveste promovarea de produs, inovări de procese, inovări organizatorice, inovări de marketing, etc.
Misiunea Facultatea de Inginerie și Agronomie Brăila

Contact

Adresă: Calea Călărașilor nr. 29, 810017, Brăila
Telefon: 0374 652 572
Fax: 0374 652 572
E-mail: secretariat.ingbr @ugal.ro, decanatbr @ugal.ro
Coordonate GPS: 45°16'02.4"N 27°58'23.5"E