Taxele de studii pot fi achitate prin viramente bancare

    Având în vedere situația de urgență cauzată de pandemia de coronavirus și pentru evitarea contactelor directe, taxele de studii pentru studenți se pot achita prin virament în contul IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Galați, Beneficiar Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Cod fiscal 3127522.

    La explicația plății se va menționa: Numele și prenumele studentului, CNP-ul, Facultatea, forma de învățământ (ZI/IFR), tipul taxei plătite (exemplu: taxa școlarizare, taxa reînmatriculare, taxa restanțe ani anteriori cu denumirea obiectului, lucrări de laborator/seminarii cu denumirea obiectului, ex. finalizare studii licență/master).