Comunicarea rezultatelor concursului public organizat în data 26.01.2021