Anunț: Sesiune restanțe examen disertație

Pe data de 18 februarie 2021, ora 900,  va avea loc susținerea examenului de disertație  pentru absolvenții ciclului universitar de masterat, Ingineria și protecția mediului, pe platforma on-line Microsoft Teams, în clasa virtuală Examen de disertatie, IPM, 18 februarie 2021, care se regăsește la adresa:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed9204a2b5f341f583354a5b0aedd536%40thread.tacv2/conversations?groupId=37a641fb-5ac3-4fb0-828e-d6b681dc69ed&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740 , cod: ejbcb2z.